Nijmegen en Heumen bieden tijdelijke opvang aan Afghaanse evacuees. De gemeenten willen meewerken aan het verzoek van COA om 750 Afghaanse evacuees op te vangen op Heumensoord, met een uitloop naar maximaal 1.000. Op 31 augustus zijn de eerste evacuees aangekomen en verwelkomd.

De situatie in Afghanistan is zodanig dat verschillende landen en ook Nederland proberen vluchtelingen zo snel mogelijk te evacueren. Het COA is dringend op zoek naar extra opvangcapaciteit en zij zoeken ook tijdelijke noodopvanglocaties. Heumensoord wordt ingezet als een tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers net zoals in 2015/2016 is gebeurd. De tijdelijke opvang duurt tot 1 januari 2022. Het gaat nu om een korte tijd en om minder mensen. Gezien de enorme urgentie en de wil om mensen in nood te helpen hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Nijmegen en Heumen ingestemd met het verzoek.

Deze pagina hebben we speciaal aangemaakt voor de tijdelijke noodopvang Heumensoord 2021. Op dit moment is alleen de brief voor de omwonenden beschikbaar en de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

We vullen deze pagina aan met recente ontwikkelingen en informatie wanneer nodig. 

Meer informatie over de opvang van Afghaanse evacuees vindt u op de website van de Rijksoverheid. En op de site van COA (https://www.coa.nl/nl/locatie/heumensoord-beukenlaan)