Het omgevingsplan vervangt per 1 januari 2024 het bestemmingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen.

In het omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld regels over luchtkwaliteit en geluidsniveau. Elke wijk heeft nu een eigen bestemmingsplan met eigen regels. Vanaf 2032 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één omgevingsplan voor de hele gemeente Heumen. De regels uit het omgevingsplan gelden straks voor de hele gemeente. 

De gemeente heeft op het moment dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, automatisch een omgevingsplan: dat heet een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan van rechtswege(externe link) bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, vastgestelde gemeentelijke verordeningen en bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan dat uiterlijk in 2032 klaar is.