Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving komt er veel op u af. Bijvoorbeeld als u iets wilt bouwen of verbouwen of een bedrijf wilt starten. Misschien heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen bij de gemeente. Hier leest u hoe u zich goed kunt voorbereiden en wat u moet doen.

Samenwerking gemeente en Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN)

De ODRN is een dienst die namens de gemeente een aantal taken uitvoert. De ODRN verleent vergunningen, behandelt meldingen en verstrekt informatie. De ODRN beantwoordt ook vragen aan de bezoekersbalie, per telefoon en per mail. Op de website van de ODRN is veel informatie te vinden. Daarom vindt u op onze eigen gemeentelijke website regelmatig een rechtstreeks link naar de website van de ODRN.

Heeft u een (ver)bouwplan?

Bent u van plan om iets aan uw woning aan te passen? Bijvoorbeeld een dakkapel of het ombouwen van een garage? Of bent u van plan om een klein gebouw in de tuin te plaatsen of misschien wel een nieuwe woning te bouwen? Kortom, heeft u een plan of een idee, dan vindt u alle nodige informatie op Vergunningen | Omgevingsdienst Regio Nijmegen (odregionijmegen.nl)(externe link)

Vergunning of melding?

Sinds 1 januari 2024 is er het een en ander veranderd. Niet alleen de Omgevingswet, maar ook de Wet kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb) is in werking getreden. Daardoor verleent de gemeente niet meer voor alle bouwplannen een vergunning. Als u een nieuwbouwplan heeft, zult u vaak zelf een kwaliteitsborger in moeten schakelen en volstaat een melding. U kunt hierover alle nodige informatie vinden op Vergunningen | Omgevingsdienst Regio Nijmegen (odregionijmegen.nl)(externe link)

Regels omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 staan alle ruimtelijke regels in het omgevingsplan. Als u wilt weten wat u mag bouwen op uw perceel of welk gebruik op uw perceel is toegestaan dan kunt u de regels bekijken op Home - Omgevingsloket (overheid.nl)(externe link).

Welstandsregels

Als u wilt weten of er speciale regels zijn gesteld aan hoe uw bouwplan er uit moet zien, dan kunt u dit terugvinden in onze welstandsnota(externe link).

Het kan ook zijn voor een bepaald gebied specifieke regels zijn opgenomen in een beeldkwaliteitsplan. Vaak is dat bij nieuwbouwprojecten het geval. Dit beeldkwaliteitsplan vindt u als bijlage in de toelichting van het omgevingsplan. Ook dat kunt u bekijken op  Home - Omgevingsloket (overheid.nl)(externe link)

Monumentenstatus

Belangrijk is om te weten of uw pand aangewezen is als monument. Weet u dat niet (zeker)? Dan kunt u dat controleren via onze website.

Vragen?

Als u wilt weten wat er allemaal nog meer aan onderzoek nodig is om te kunnen (ver)bouwen en wat u zelf allemaal nog kunt uitzoeken, dan kunt u zich laten informeren door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).(externe link)

E-mail: info@odrn.nl

Telefoon: (024) 7517700. Ook als u wilt weten hoe u een persoonlijke afspraak kunt plannen, of een baliebezoek, kunt u dit nummer gebruiken.

Aan het stellen van vragen aan de ODRN zijn geen kosten verbonden.