Vergaderwijze

Home > Bestuur > Vergaderwijze

Vergaderwijze

Alle gemeenteraadsleden komen bij elkaar tijdens de raadsvergadering. Deze vergadering vindt eens in de zes weken plaats op het gemeentehuis, altijd op donderdagavond. Tijdens de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen en stemt hij over voorstellen. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken.

De gemeenteraad laat zich adviseren door vier raadscommissies:

Tijdens commissievergaderingen bereiden raadsleden en burgerleden zich voor op de raadsvergadering. Ze stellen bijvoorbeeld vragen aan het college over voorgestelde plannen. Of het college licht plannen toe in de commissievergadering. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

Vergaderkalender

In de vergaderkalender ziet u wanneer de gemeenteraad en raadscommissies de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden