Tijdens alle vergaderingen van de raad kunt u inspreken. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. U krijgt dan 5 minuten de tijd om vanaf het spreekgestoelte in de vergaderzaal uw boodschap over te brengen naar de raads- en/of commissieleden. Na afloop van uw inbreng krijgen raads- en commissieleden de mogelijkheid om vragen aan u te stellen over het onderwerp waarover u ingesproken heeft.