Tijdens alle vergaderingen van de raad kunt u inspreken. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. U krijgt dan 5 minuten de tijd om vanaf het spreekgestoelte in de vergaderzaal uw boodschap over te brengen naar de raads- en/of commissieleden. Na afloop van uw inbreng krijgen raads- en commissieleden de mogelijkheid om vragen aan u te stellen over het onderwerp waarover u ingesproken heeft. 

Aanmelden inspreken

U kunt zich tot 4 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden om in te spreken. Vermeld hierbij het onderwerp waarover u wilt inspreken. Dit kan met een e-mail aan griffie@heumen.nl of telefonisch via 024 358 84 67. Na uw aanmelding krijgt u meer informatie over het inspreken toegestuurd.

Als u vragen heeft over het inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie via bovenstaande contactgegevens.