De wereld om ons heen verandert en dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Daarom is het nodig om de visie “Samenleving aanzet 2020” die er nu is aan te passen aan deze tijd. De nieuwe visie is een koersdocument van de gemeenteraad. De raad bepaalt de rode draad in de visie en geeft daarmee richting aan de toekomst van Heumen. Wij vragen u mee te denken en te praten over dit document.

Eerder kon u via www.heumenpraatmee.nl meedoen aan een enquête over dit onderwerp. De reacties hierop hebben we meegenomen in het proces. De nieuwe stap staat nu klaar. Hierbij vragen wij u twee vragen te beantwoorden.

Ga naar de vragen

Alvast onze hartelijke dank voor uw deelname! Uw antwoorden neemt onze gemeenteraad weer mee in het proces om de bouwstenen te bepalen voor het document.

Achtergrond

Wat voor gemeente willen wij zijn in 2030? Wat is nodig om hier prettig en gezond te kunnen leven? Nu, maar ook over 10 jaar? En hoe gaan we om met de veranderingen in mobiliteit en duurzaamheid? Om deze vragen te beantwoorden maakt de gemeente Heumen een zogenaamde strategische visie. Dit is een lange-termijn-visie op hoe we willen dat onze Heumense samenleving er over 10 jaar uit ziet en welke rol de gemeente en onze partners daarin hebben. 

Gemeenteraad

Na het inventariseren van de reacties is de gemeenteraad aan zet. Tijdens een bijeenkomst weegt de raad alle reacties af. De kernwaarden van onze gemeenten spelen hierbij een rol. Waar het kan, geven we gehoor aan de verschillende geluiden en wensen die er zijn. We kunnen niet iedereen tevreden stellen: zoveel mensen, zoveel meningen en wensen. De bijeenkomst staat gepland in de periode juni 2021.

Planning

Het maken van een nieuwe visie is een flink project. Hieronder ziet u in een afbeelding hoe de planning eruit ziet. 

Proces strategische visie

Meer weten over de strategische visie?

Wilt u meer weten over de strategische visie? Stuur een e-mail naar Lajenda Garst (lgarst@heumen.nl) of bel haar op: (024) 358 83 00. Heeft u vragen over Heumenpraatmee? Stuur dan een e-mail naar: heumenpraatmee@heumen.nl of bel naar Fanny van Creij of Femke Rutten via bovenstaand nummer.