De Adviesraad Toerisme, die wordt gevormd door de gemeente en toeristische ondernemers, werkt aan een sterkere profilering van de toeristische sector en meer onderlinge samenwerking.