Wekelijks krijgen in ons land circa 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De eerste 6 minuten hierbij zijn cruciaal. Snelle en doeltreffende hulp is daarom van levensbelang. Reanimatie kan iemands leven redden. 

De gemeente, diverse organisaties, instanties en verenigingen hebben daarom gezorgd voor plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in de gemeente Heumen. Een AED is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). Een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie verhoogt daarbij de overlevingskans van slachtoffers aanzienlijk. 

Op de website van de Hartstichting is meer informatie over de AED en de werking ervan te vinden.

Locatie van AED’s

De  Stichting Hulp Bij Hartstilstand Gemeente Heumen heeft als doelstelling om binnen de bebouwde kom van de hele gemeente Heumen een dekkend netwerk van AED-apparaten te hebben. Via de website van het Rode Kruis kunt u een app downloaden met de locaties van alle AED’s in Nederland.