De afvalinzameling en -verwerking wordt uitgevoerd door Dar. Op de website van Dar is alle informatie te vinden over afvalinzameling en afvalscheiding in de gemeente Heumen.

Ga naar de website van Dar