In 2013 is het rapport Actualisatie archeologische waarden- en vastgesteld. Dit rapport vormt de basis voor het beleid op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Het Erfgoedplatform gemeente Heumen leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het rapport.

 • Waarden- en verwachtingskaart archeologie (kaart 1)
  Het rapport bevat een actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van 2006. De resultaten zijn weergegeven op kaartbijlage 1: archeologische waarden- en verwachtingskaart. Sinds 2006 zijn 29 nieuwe vindplaatsen opgeleverd. Deze zijn op de herziene kaart vermeld. Verder is aan het historische bewoningslint langs de Hatertseweg en bij Molenhoek een hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten toegekend, met name voor bewoningsresten vanaf de Middeleeuwen en is de airstrip (WO II) nabij Heumensoord opgenomen.
   
 • Waardenkaart cultuurhistorie (kaart 2)
  Het rapport bevat een inventarisatie van de cultuurlandschappen, landschapselementen, bouwkunst en immaterieel erfgoed in de gemeente. Dit is weergegeven op kaartbijlage 2: cultuurhistorische waardenkaart.
   
 • Waarderingskaart cultuurhistorie (kaart 3)
  Kaartbijlage 3: cultuurhistorische waarderingskaart geeft de waardering van de cultuurlandschappen weer. De hoogste waarden zijn toegekend aan het gebied van de Hatertse en Overasseltse vennen, de omgeving van de dorpen Overasselt en Nederasselt en het buurtschap Worsum, de uiterwaarden van de Maas met zijn maasheggen en de stuwwallenflank ten noorden van Malden. De laagste waardering is toegekend aan de verstedelijkte kernen. Het overige gemeentelijke grondgebied bevindt zich in de middenmoot.

Beleidsnota cultuurhistorie

In samenwerking met de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen is de Beleidsnota cultuurhistorie: Samen in verscheidenheid opgesteld. De beleidsnota geeft een visie en ambitie op de omgang met het (bovengrondse) cultureel erfgoed in de vier gemeenten. De gemeenteraden van de vier gemeenten hebben de beleidsnota per gemeente vastgesteld. Bij de beleidsnota horen een waarderingskaart voor cultuurhistorische gebieden, een cultuurhistorische beleidskaart en bijlagen.

Meldpunt archeologie

Heeft u een archeologische vondst uit het gebied van de gemeente Heumen waarvan u wilt weten wat het is? Het Erfgoedplatform kan het u vertellen. Meld uw vondst via archeologie@erfgoedheumen.nl. In ruil daarvoor wil het platform - in overleg met u - de gegevens vastleggen, zoals waar het is gevonden en wanneer. Een paar foto’s van de vondst met een liniaal ernaast is vaak al voldoende voor de beschrijving.

Zo kan het Erfgoedplatform u van dienst zijn, maar ook de kennis over de archeologie in de dorpen Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt aanvullen. Ook met andere vragen over archeologie in de gemeente Heumen kunt u bij het Erfgoedplatform gemeente Heumen terecht.

Heeft u gevonden wat u zocht?