Asbest verwijderen

Asbest verwijderen? Vul het asbestformulier in

Hoeft u niet te slopen maar heeft u wel asbesthoudend materiaal dat u wilt afvoeren? Vul dan eerst het asbestformulier van Omgevingsdienst Regio Arnhem Nijmegen(externe link) (ODRN) in. Wacht eerst de reactie van de ODRN af. Heeft u een reactie van de ODRN? Dan haalt u gratis inpakfolie voor asbest op de milieustraat. Zonder de reactie van de ODRN kunt u niet bij de milieustraat terecht. Houd u ook rekening met de aanbiedregels(externe link)? Kijk hiervoor op de website van Dar(externe link).

Vergunning aanvragen?

Als u een gebouw of een deel ervan gaat slopen, moet u in sommige gevallen een melding doen en soms heeft u ook een vergunning nodig.

Wanneer doet u een sloopmelding?

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m³ of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest. Voor alle asbesthoudende materialen moet u voor het inleveren van asbest of etanit platen een sloopmelding of sloopvergunning indienen bij de ODRN.

Een sloopmelding kunt u indienen via het omgevingsloket online (OLO), bereikbaar via www.omgevingsloket.nl(externe link). U dient hiervoor te beschikken over een DigiD.

Wanneer een Sloopmelding én omgevingsvergunning?

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Meer informatie

Heeft u twijfels wat voor u van toepassing is, neem dan contact op met de ODRN. De gemeente heeft de uitvoerende taken op het gebied van slopen en asbest overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ODRN. U kunt ook een afspraak maken bij het loket van de ODRN in het gemeentehuis.

Afspraak ODRN maken(externe link)

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode(externe link). Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link). Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Na de sloopmelding

De ODRN kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de ODRN. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de ODRN. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

U hoeft niet naar het gemeentehuis, u kunt uw melding on-line indienen via het Omgevingsloket Online(externe link)

Hoe melding indienen?

Volg het invulschema van Omgevingsloket Online.

 • Sloopmelding door bedrijven: u dient altijd een asbestinventarisatie rapport in te dienen
 • Sloopmelding door particulieren: een asbestinventarisatierapport is alleen vereist als u meer dan 35m² asbesthoudend plaatmateriaal, vloertegels of vloerbedekking heeft.

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Hoe lang duurt het?

4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de ODRN niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Goed om te weten

U kunt voor meer informatie over asbest het Dossier Asbest(externe link) van de rijksoverheid raadplegen. Kijk op Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.