Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. Voor het aanvragen van een attestatie de vita zijn moet u persoonlijk langskomen. Maak hiervoor een afspraak. 

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Pinpas of contant geld
  • De brief van de instantie of het pensioenfonds waarin om de attestatie de vita wordt gevraagd.

Wie kan het bewijs aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind jonger dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Uw kind moet in dit geval meekomen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan, maar een bewijs van in leven zijn.

Kosten

De kosten voor een attestatie de vita zijn € 16,60

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.