Bedrijfsafval

Bedrijven die gevestigd zijn in Heumen krijgen jaarlijks een aanslag reinigingsrecht. Bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen afval dat qua aard en omvang vergelijkbaar is met huishoudelijk afval aanbieden tijdens inzameldagen voor huisvuil.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bedrijfsafval dat qua aard en omvang niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Bedrijven kunnen daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf dat  voldoet aan de milieueisen. Erkende inzamelaars staan op de VHIB-lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Ontheffing

Als u zelf zorgt voor de afvoer van uw bedrijfsafval, dan hoeft u geen reinigingsrecht te betalen. Daarvoor moet u wel een ontheffing aanvragen bij Munitax. Munitax is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur via 024 - 67 80 962.