Bedrijven die gevestigd zijn in Heumen krijgen jaarlijks een aanslag reinigingsrecht. Bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen afval dat qua aard en omvang vergelijkbaar is met huishoudelijk afval aanbieden tijdens inzameldagen voor huisvuil.