De gemeente Heumen heeft haar eigen huisstijl. Inwoners en bedrijven hebben vertrouwen in uitingen waar het logo en de huisstijl van de gemeente Heumen op worden toegepast. Daarom is er toestemming nodig voor het gebruik van:

  • De huisstijl. Het logo en alle elementen die daarbij horen.
  • Het gemeentewapen. Het gemeentewapen is via de Hoge Raad van Adel door de Kroon aan onze gemeente verleend. De gemeente heeft hiermee het exclusieve gebruiksrecht op het gemeentewapen. Het wapen gebruiken wij voor officiële gelegenheden en op officiële documenten voor het college van burgemeester en wethouders.
  • Foto’s en beeldmateriaal van de gemeente Heumen op de website, social media en in drukwerk.

Wilt u ons logo, het gemeentewapen, foto’s, filmmateriaal of andere elementen die horen bij onze huisstijl gebruiken? Neem dan eerst contact op met team communicatie via communicatie@heumen.nl.

Gebruik zonder toestemming

Gebruik van het logo (zie bovenaan onze website), de huisstijl en alle elementen die daarbij horen zonder toestemming is onrechtmatig. Dit geldt ook voor het gemeentewapen, foto’s en filmmateriaal van de gemeente Heumen. U moet de elementen dan direct weghalen en de gemeente Heumen neemt maatregelen in geval van misbruik.