De regels voor het gebruiken en bebouwen van de ruimte om u heen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd waar mag worden gewoond, waar bedrijven mogen staan en hoe hoog gebouwen mogen worden gebouwd.