Raadsbesluiten

Home > Bestuur > Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

Besluiten van recente vergaderingen vindt u via de vergaderkalender (onder het kopje 'agendadocumenten'). De raadsbesluiten van de gemeente Heumen van voorgaande jaren zijn te vinden in de rechterkolom op deze pagina.

Live meeluisteren

U kunt de raadsvergadering voortaan ook live meeluisteren. Dit kan via de vergaderkalender op onze website: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina.

Het audiobestand blijft na de raadsvergadering beschikbaar, zodat u de vergadering ook op een later moment kunt terugluisteren.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden