Om aanspraak te maken op de uitbetaling van uw uitkering (Participatiewet/Ioaw/Ioaz/Bbz) bent u verplicht maandelijks een rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF) in te leveren bij de gemeente Heumen. Het formulier ontvangt u ongeveer één week voor de inleverdag.

U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente Heumen
Administratie Sociale Zaken
Postbus 200
6580 AZ  Malden

of:

U doet het formulier in de brievenbus van het gemeentehuis op Kerkplein 6 in Malden.

Opschorting uitkering

Zorg ervoor dat u het rechtmatigheidsonderzoeksformulier op tijd inlevert en voorziet van de gewenste bewijsstukken. U voorkomt hiermee dat wij uw uitkering opschorten.

Voor nadere toelichting kunt u zich altijd wenden tot de bijstandsconsulenten van de afdeling Sociale zaken.

Inlever- en betaalschema 2024

Periodieke uitkering
in de maand

Uiterste inleverdatum
ROF

Betaaldatum uitkering

januarimaandag 29 januarivrijdag 2 februari
februarimaandag 26 februarivrijdag 1 maart
maartmaandag 25 maartdinsdag 2 april
aprilmaandag 29 aprilvrijdag 3 mei
meimaandag 27 meimaandag 3 juni
junimaandag 24 junimaandag 1 juli
julimaandag 29 julivrijdag 2 augustus
augustusmaandag 26 augustusmaandag 2 september
septembermaandag 30 septembervrijdag 4 oktober
oktobermaandag 28 oktobervrijdag 1 november
novembermaandag 25 novembermaandag 2 december
decembermaandag 16 decemberdinsdag 31 december

Jaarlijkse indexering alimentatie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat de alimentaties per 1 januari 2024 automatisch verhoogd worden met 6,2 %.

De verhoging van zowel partner- als kinderalimentatie geldt voor door de rechter vastgestelde alimentaties, door partijen onderling afgesproken alimentaties en voor verhaal door gemeenten. Partner- en kinderalimentatie wordt gekort op uw uitkering als u die rechtstreeks van uw ex-partner ontvangt. U moet er zelf op letten dat u de verhoogde alimentatie van uw ex-partner ontvangt. De gemeente kort namelijk de verhoogde alimentatie bij de verstrekking van de uitkering na 1 januari 2024.

Heeft u problemen met de uitbetaling van de (geïndexeerde) alimentatie, meld dit dan bij uw contactpersoon. Hij/zij kan u misschien helpen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. U kunt bellen: 024 - 358 83 00 of mailen naar: soza@heumen.nl.