Om aanspraak te maken op de uitbetaling van uw uitkering (Participatiewet, Ioaw, Ioaz of Bbz) bent u verplicht maandelijks een 'rechtmatigheidsonderzoeksformulier' in te leveren bij de gemeente Heumen. Het formulier ontvangt u ongeveer één week voor de inleverdag.

U kunt het rechtmatigheidsonderzoeksformulier opsturen naar:

Gemeente Heumen
Administratie Sociale Zaken
Postbus 200
6580 AZ  Malden

of:

U doet het rechtmatigheidsonderzoeksformulier in de brievenbus van het gemeentehuis op Kerkplein 6 in Malden.

Opschorting uitkering

Zorg ervoor dat u het rechtmatigheidsonderzoeksformulier volledig invult, ondertekent, voorziet van de gewenste bewijsstukken (zoals salarisspecificaties) en tijdig inlevert. U voorkomt hiermee dat wij uw uitkering opschorten.

Voor nadere toelichting kunt u zich altijd wenden tot de bijstandsconsulenten van de afdeling Sociale zaken.

Inlever- en betaalschema 2021

Periodieke uitkering
in de maand

Uiterste inleverdatum
rechtmatigheidsonderzoeksformulier

Betaaldatum uitkering
door gemeente Heumen

Januari maandag 25 januari maandag 1 februari
Februari maandag 22 februari maandag 1 maart
Maart maandag 29 maart vrijdag 2 april
April maandag 19 april maandag 3 mei
Mei maandag 31 mei vrijdag 4 juni
Juni maandag 28 juni vrijdag 2 juli
Juli maandag 26 juli maandag 2 augustus
Augustus maandag 30 augustus vrijdag 3 september
September maandag 28 september vrijdag 1 oktober
Oktober maandag 25 oktober maandag 1 november
November maandag 29 november vrijdag 3 december
December maandag 20 december maandag 3 januari 2022

Opmerking: gekozen is voor een vaste uiterste inleverdag van het “rechtmatigheidsonderzoeksformulier” op de laatste maandag van de maand, tenzij er sprake is van feestdagen. Het formulier ontvangt u ongeveer één week voor de inleverdag.

Jaarlijkse indexering alimentatie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat de alimentaties per 1 januari 2021 automatisch verhoogd worden met 3 %.

De verhoging van zowel partner- als kinderalimentatie geldt voor door de rechter vastgestelde alimentaties, door partijen onderling afgesproken alimentaties en voor verhaal door gemeenten. Partner- en kinderalimentatie wordt gekort op uw uitkering als u die rechtstreeks van uw ex-partner ontvangt. U moet er zelf op letten dat u de verhoogde alimentatie van uw ex-partner ontvangt. De gemeente kort namelijk de verhoogde alimentatie bij de verstrekking van de uitkering na 1 januari 2021.

Heeft u problemen met de uitbetaling van de (geïndexeerde) alimentatie, meld dit dan bij uw contactpersoon. Hij/zij kan u misschien helpen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. U kunt bellen: 14 024 of 024 - 358 83 00 of mailen naar: soza@heumen.nl.