Denkt u dat u een zwakke plek in één van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Wij willen graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie aan ons door te geven.

Wat moet u weten?

 • Om uw bericht te versleutelen kunt u onze veiligheidssleutel gebruiken
 • Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)

Voorbeelden van een datalek

 • Online toegang tot persoonsgegevens van anderen
 • Brief met persoonsgegevens die niet voor u bedoeld is
 • Verloren of gevonden USB-stick met adresbestanden
 • Gestolen laptop/ tablet /smartphone
 • Cyberaanvallen (incl. DDos)
 • E-mail verzonden naar verkeerde adres(sen)

Wat doen wij als een beveiligings- of datalek is ontdekt?

 • (Beveiligings)lek dichten
 • Nagaan welke gegevens gelekt zijn en wie gedupeerd is
 • Is er een reëel risico op een inbreuk op de privacy van de betrokkene? Dan melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Informeren van de benadeelde(n) en hulp bieden om de schade van het datalek zo beperkt mogelijk te houden

Digitale klokkenluidersregeling (Responsible Disclosure)

Dit vragen we u

 • Geef uw melding door:
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem in beeld te brengen. Zo kunnen wij het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Maar als het ingewikkeld is, kan meer nodig zijn
 • Laat uw gegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat wij contact met u kunnen opnemen.  Zo kunnen we samen werken aan een veilig resultaat. U kunt ook iets anoniem melden. Dat betekent wel dat wij u niet op de hoogte houden en afspraken met u maken over de afwikkeling
 • Deel uw bevinding niet met anderen totdat het probleem is opgelost
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Door bijvoorbeeld
  • Niet meer data op te halen dan nodig is om het lek aan te tonen 
  • Gegevens in te kijken, te verwijderen of aan te passen
  • De toegang te delen met anderen
  • Een eigen ‘back-door’ in het systeem te plaatsen
  • Niet ons netwerk te scannen. 
 • Wis alle gegevens die u via het beveiligingsprobleem heeft opgehaald, zo snel mogelijk
 • Zet geen aanvallen in op
  • fysieke beveiliging
  • social engineering
  • plaatsen van malware
  • distributed denial of service
  • spam of
  • applicaties van derden enzovoort

Dit beloven wij

 • Wij nemen geen juridische stappen als u zich houdt aan bovenstaande verzoeken
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
 • Wij lossen het probleem zo snel mogelijk op
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de oplossing
 • Wij bepalen in overleg met u of en op welke manier over het probleem wordt gecommuniceerd
 • Wij vermelden, als u dit wilt, uw naam als ontdekker in de berichtgeving over het gemelde probleem

Wij delen de melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Meer weten?

Neem contact met ons via telefoonnummer 14 024 of mail uw vragen naar informatiebeveiliging@heumen.nl.