Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier schriftelijk bezwaar tegen maken.

U dient uw bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders, binnen zes weken na de datum die op de beslissingsbrief staat. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Heumen
College van burgemeester en wethouders
Postbus 200
6580AZ Malden

Reactie op uw bezwaar

In de gemeente Heumen behandelt een bezwarencommissie uw bezwaar. Deze commissie geeft een advies over het bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders beslist daarna.

In beroep

Bent u het niet eens met het nieuwe besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan een oordeel over uw situatie.

Kosten

Bezwaarschrift: gratis

Het indien van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Beroepschrift: griffierecht

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een tekening.