Als u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De regels voor een bijstandsuitkering staan in de Participatiewet.

Voorwaarden

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in de gemeente Heumen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of mag hier geldig wonen;
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring;
  • U zoekt naar een betaalde baan;
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen (zie bijstandsnorm) om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u samenwoont, tellen het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee;
  • U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering;
  • U geeft alle informatie over uw huishouden, uw geld en uw gezin;
  • U doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Aanvragen

Een bijstandsuitkering aanvragen, begint op www.werk.nl met het inschrijven als werkzoekende. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, dan vraagt u er een aan.

U bent 27 jaar of ouder

Na het inschrijven meldt u zich bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heumen. In een intakegesprek bespreekt de consulent met u de mogelijkheden en voorwaarden die horen bij het aanvragen van een uitkering. Ook wordt u direct aangemeld bij het Werkbedrijf om mogelijkheden en de kansen op de arbeidsmarkt te bespreken. Indien nodig maakt de consulent met u een vervolgafspraak waarin u de uitkering aanvraagt. Tijdens deze afspraak moet u de gevraagde gegevens meebrengen. Pas als alle gegevens volledig zijn, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Je bent jonger dan 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan registreer je je als werkzoekende via Werk.nl. Daarna meld je je direct voor een afspraak bij het Regionaal WerkBedrijf. Je krijgt met een consulent van WerkBedrijf een gesprek over werk, opleiding en eventueel andere mogelijkheden.

Je krijgt te maken met een zoekperiode van vier weken waarin je eerst zelf actief op zoek moet gaan naar werk. De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat je je bij het Werkbedrijf hebt aangemeld.

Een consulent van het Werkbedrijf kijkt na de zoekperiode of je genoeg moeite hebt gedaan om werk te vinden. Lukt het niet om werk te vinden? Dan mag je na deze vier weken een bijstandsuitkering aanvragen bij onze gemeente. Je krijgt van de consulent van WerkBedrijf een digitale code waarmee je dat kunt doen.

Naast de zoekperiode heb je ook de verplichting tot het volgen van een opleiding/studie als je nog aanspraak kunt maken op een toelage van DUO (studiefinanciering). Dit geldt niet alleen voor het gedeelte van de studiebeurs, maar ook voor een studielening. Je hebt dan geen recht op een uitkering. Dit geldt ook wanneer je geen recht meer hebt op studiefinanciering of een studielening, maar toch nog studiemogelijkheden heeft.

Als je niet meteen met een opleiding kunt starten, is het in sommige gevallen mogelijk een uitkering te ontvangen voor de tussenliggende periode.’

Consulent gemeente

Als u van ons een uitkering ontvangt, krijgt u automatisch een consulent van de gemeente toegewezen. Deze consulent geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. U kunt bellen: 14 024 of 024 - 358 83 00 of mailen naar: soza@heumen.nl.