Bijstand voor bijzondere, noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. Kijk ook eens op BerekenUwRecht. Hier kunt u in een paar minuten tijd zien voor welke regelingen u in aanmerking kunt komen.

Individuele bijzondere bijstand

Moet u bijzondere kosten maken en u heeft een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld;
 • De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door de (zorg)verzekeraar bijvoorbeeld.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn:

 • eigen bijdragen in de kosten van de thuiszorg;
 • als u door uw persoonlijke situatie méér kosten heeft dan normaal voor het wassen en vervangen van kleding;
 • tijdelijk hoge woonlasten.

Voorwaarden

Voor individuele bijzondere bijstand mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. We bekijken of er sprake is van bijzondere, individuele en noodzakelijke kosten en of deze niet vergoed kunnen worden door uw zorgverzekering of andere regelingen. De kosten, waarvoor u individuele bijzondere bijstand aanvraagt, moet u bij de aanvraag kunnen aantonen. Het is dus belangrijk om rekeningen te bewaren.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan met het aanvraagformulier bijzondere bijstandlink naar pdf bestand. Bent u al klant bij Sociale Zaken, dan kunt u het verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand invullen, omdat een aantal gegevens al bij de gemeente bekend zijn. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u afgeven aan de balie, mailen naar: heumen@heumen.nl of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.

U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand wordt toegekend.

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met Sociale Zaken of het sociaal team Heumen via telefoonnummer: (024) 358 83 00 U kunt ook een mail sturen naar: soza@heumen.nl. Zij bepalen aan de hand van de voorwaarden of u recht heeft op bijzondere bijstand en hoe hoog het bedrag is.

Bijzondere bijstand schoolgaande kinderen

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en hun kinderen mee kunnen doen in de samenleving. De financiële situatie mag dat niet in de weg staan. Om te voorkomen dat de maatschappelijke participatie van gezinnen met kinderen onder druk komt te staan door allerlei kosten voor schoolverplichtingen, biedt de gemeente bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen. Voor bijkomende schoolkosten is 200 euro per jaar beschikbaar, per schoolgaand kind in de leeftijd van 12-18 jaar.

Voorwaarden

Iedereen met een laag inkomen kan bij de gemeente een aanvraag indienen, ongeacht of u inkomen heeft uit arbeid of van een andere instantie. U heeft een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een participatieregeling aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningenlink naar pdf bestand. Heeft u een eigen klantmanager Sociale zaken, dan kunt u het formulier bij hem of haar opvragen. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

 • opsturen naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
 • afgeven bij: afdeling Sociale Zaken

Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen. U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd bij Sociale Zaken na of u recht heeft op de participatieregeling.

Stichting Leergeld

Heeft u te maken met andere kosten voor uw kinderen, die u zelf niet kunt betalen? Denk aan een computer of een fiets. Informeer dan bij de stichting Leergeld De Stuwwal.

Contact

Voor meer informatie over deze inkomensregeling kunt u tijdens openingstijden bellen met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u kunt mailen naar: soza@heumen.nl.

Jaarlijkse financiële tegemoetkoming Wmo

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt extra kosten met zich mee. De gemeente Heumen heeft een compensatieregeling voor deze extra kosten: een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van €250,- per persoon op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet u behoren tot de doelgroep en mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een tegemoetkoming aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningenlink naar pdf bestand. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

 • opsturen naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden
 • afgeven bij: afdeling Sociale Zaken
 • mailen naar: soza@heumen.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met het sociaal team of Sociale Zaken via telefoonnummer: (024) 358 83 00 of u kunt mailen naar: soza@heumen.nl.

Gemeentepolis (Collectieve Aanvullende Verzekering CAZ)

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht zich met een basisverzekering te verzekeren tegen ziektekosten. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de noodzakelijke medische kosten voor bijvoorbeeld huisartsbezoek en geneesmiddelen. Een basisverzekering dekt niet alle kosten. Daarom is het belangrijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. De gemeente Heumen biedt een aanvullende verzekering met voordelen aan voor inwoners met een laag inkomen. Dit noemen we de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ).

De gemeente ziet graag dat u als inwoner goed verzekerd bent voor uw zorgkosten. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen en met een chronische ziekte en/of beperking. U heeft daarbij vaker te maken met meer kosten in vergelijking met andere mensen. Daarom heeft de gemeente met twee zorgverzekeraars (CZ en VGZ) afspraken gemaakt over zorgverzekeringen voor aanvullende ziektekosten en de betaling van het eigen risico.

U maakt zelf de keuze van zorgverzekeraar en welke aanvullend pakket. Per zorgverzekeraar kunt kiezen uit twee soorten pakketten van een aanvullende verzekering. De CAZ biedt u volgende voordelen:

 • Een lagere premie;
 • Ruimere vergoedingsmogelijkheden;
 • Vanaf 2023 hebben we per zorgverzekeraar (CZ en VGZ) drie aanvullende verzekeringspakketten beschikbaar. De gemeentelijke bijdrage per persoon, per maand, per pakket bedraagt dan respectievelijk € 9,00, € 18,00 en € 36,00.

Voorwaarden

U kunt meedoen als uw inkomen tot 130% van de bijstandsnorm bedraagt. Daarnaast gelden er vermogensgrenzen.

Aanvragen

Als u wilt deelnemen aan de CAZ kunt u kiezen voor zorgverzekeraar CZ of VGZ. U sluit daar een basisverzekering af en u kunt kiezen voor een aanvullende verzekering die bij uw situatie past.

Kijk voor meer informatie op www.gezondverzekerd.nl bij Heumen. Via de keuzehulp kunt u aangeven welke zorgkosten u heeft en ontvangt u een advies welke aanvullende verzekering het beste bij u past.

Via deze site kunt u direct een aanvraag bij de gemeente indienen via de knop ‘Direct aanvragen’ of ‘Aanvragen’.

Via de gemeente hoort u of u (mogelijk) in aanmerking komt. Eventueel vraagt de gemeente u nog het aanvraagformulier participatievoorzieningenlink naar pdf bestand. in te vullen.

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt deze door de gemeente beoordeeld. Wij toetsen of u aan de eisen voor minimuminkomen en vermogen voldoet en berichten u daarover. Vervolgens melden wij u aan bij de zorgverzekeraar van uw keuze.

Contact

Als u vragen of meer hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met de formulierenbrigade via www.sshbsupport.nl of door te bellen via 06 23 84 29 64.

Ook kunt u bellen met CZ 088-555 7777 of met VGZ 0900-779 9771.

Of u stelt uw vragen bij sociale zaken van de gemeente Heumen, via socialezaken@heumen.nl of 024-358 8300.

Inzet Heumenstegoed

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft onze gemeente een speciale regeling die de kosten van maatschappelijke participatie vergoedt. Deze regeling heet het Heumenstegoed!

Voorwaarden

Deze regeling is voor elke inwoner van de gemeente Heumen die een laag inkomen heeft, dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U heeft een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Er is € 275,- per jaar per persoon beschikbaar bij een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (en beperkt vermogen), Een vergoeding van (thuis) internetkosten is mogelijk voor maximaal € 275 per huishouden per kalenderjaar.

Aanvragen

U kunt een participatieregeling aanvragen via het aanvraagformulier participatievoorzieningenlink naar pdf bestand. Heeft u een eigen klantmanager Sociale zaken, dan kunt u het formulier bij hem of haar opvragen. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het:

Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen. U kunt uw aanvraag bij de gemeente indienen tot en met 15 november van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd bij Sociale Zaken na of u recht heeft op de participatieregeling.

Contact

Voor meer informatie over deze inkomensregeling kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u  kunt mailen naar: soza@heumen.nl.