De vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden hebben met grote meerderheid voor de invoering van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. De BIZ gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023 en loopt tot en met 2025. Eerder in 2019 startte de eerste BIZ met een looptijd van 3 jaar. De BIZ houdt in dat alle vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden via belastingheffing een bijdrage gaan betalen om het winkelcentrum nog beter op de kaart te zetten. Dit is van groot belang voor de vitaliteit van het winkelcentrum.

Uitslag stemronde positief

De gemeente Heumen heeft van 3 tot en met 18 januari 2023 de eigenaren in de gelegenheid gesteld om hun stem uitbrengen over de invoering van de BIZ. Notaris van  Eldik heeft het stemmen begeleid en op 26 januari 2023 officieel vastgesteld dat aan de voorwaarden voor invoering van de BIZ is voldaan;
Tenminste 50 % van de stemgerechtigden heeft gestemd. Daarvan heeft meer dan 2/3 voor gestemd. Ook was de WOZ waarde van de voorstemmers groter dan die van de tegenstemmers.

Samen sterk

De eigenaren kunnen met deze BIZ de komende drie jaar weer beschikken over een ondernemersfonds. Ook de winkeliers hebben een BIZ die nog doorloopt tot en met 2026. Eigenaren en winkeliers werken nauw samen. De ondernemersfondsen van beide BIZ-en worden ingezet voor de promotie van het winkelcentrum en het op touw zetten van diverse activiteiten. Ook hebben de BIZ stichtingen samen een centrumcoördinator in dienst.