Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wil kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Bodeminformatie kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar milieu@heumen.nl. Aan het opvragen van bodeminformatie zijn legeskosten verbonden.