Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wil kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Bodeminformatie kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar milieu@heumen.nl. Aan het opvragen van bodeminformatie zijn legeskosten verbonden.

Mocht u zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren, dan moet het voldoen aan de NEN 5740 en worden uitgevoerd door een bedrijf dat daarvoor is gecertificeerd. Meer informatie en lijsten met erkende bedrijven vindt u op de website van Rijkswaterstaat en de website van SIKB.

Besluit bodemkwaliteit

Bij de bouw/verbouw van een huis of de aanleg van een tuin komt vaak grond vrij. De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is deze grond te verwerken op het perceel waar de grond uit komt. Als dat niet mogelijk is, moet er een andere bestemming voor de grond worden gezocht.

Het toepassen van grond valt onder het Besluit bodemkwaliteit. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen hebben een gezamenlijke regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld. Deze kaart is op 30 november 2012 in werking getreden en onlangs vernieuwd. Met de bodemkwaliteitskaart is het mogelijk om zonder partijkeuring grond binnen de regio te hergebruiken, mits de kwaliteit van de grond voldoet aan de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem. De bodemkwaliteitskaart geldt dan als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond.

Omdat de gegevens van PFAS ook zijn toegevoegd, kan de bodemkwaliteitskaart ook voor PFAS als milieuhygiënische verklaring dienen. Als de grond niet voldoet aan de voorwaarden voor hergebruik binnen de bodemkwaliteitskaart, of als de grond afkomstig is danwel wordt toegepast buiten de regio, moet de grond gekeurd worden volgens het AP04-protocol. Grond die voldoet aan de achtergrondwaarde (schone grond) mag in principe overal worden toegepast. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Melden toepassen grond

Voor het toepassen van grond moet u een melding doen op de website Meldpunt bodemkwaliteit. Het melden gebeurt via dit meldpunt.