Gebouwen moeten brandveilig worden ge- of verbouwd . Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar of gebruiker van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.

Wilt u een gebouw of (tijdelijk) bouwwerk waar veel mensen in kunnen samenkomen, of een kamerverhuurbedrijf in gebruik nemen, dan heeft u of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken (gebouwen) of een (gebruiks)melding (brandveilig gebruik bouwwerken of gebouwen) nodig, zie de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl.

Wilt u bijvoorbeeld tijdelijk een (camping)terrein of een feesttent in gebruik nemen, dan moet u een meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen indienen. Dit formulier kunt u mailen naar heumen@heumen.nl.