In het coalitieakkoord met de titel ‘Inwoners Centraal – natuurlijk samen’ beschrijven de partijen DGH, GroenLinks en VVD de opgaven en ambities voor de komende raadsperiode. Deze worden door het nieuwe college nader uitgewerkt in een collegewerkplan.