De partijen VVD, CDA, D66 en PvdA willen besturen met oog voor de toekomst en met een realistische blik. In hun coalitieakkoord van 25 juni 2020, “Een plek voor iedereen”, noemen zij als grote opgaven: een plek voor iedereen, betaalbare zorg, duurzaamheid en veiligheid.

Maatschappelijke participatie en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de Heumense samenleving. Voor inwoners in een kwetsbare positie, als gevolg van een beperkt sociaal netwerk en/of een laag inkomen, biedt de gemeente een vangnet.