Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije week. Dit is een week waarin geen landelijke collecte gehouden wordt. U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed.

Collecterooster

De gemeente hanteert een collecterooster, zodat enige spreiding in de collecteactiviteiten plaatsvindt. U kunt alleen een collectevergunning aanvragen voor de zogenaamde vrije weken. Kijk vooraf bij de gemeente het collecteoverzicht in en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Aanvragen

Dien uw aanvraag tenminste acht weken van te voren in. Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecterooster. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

U vraagt de vergunning schriftelijk bij de gemeente aan via het aanvraagformulier diverse vergunningen en ontheffingen. Vermeld in uw aanvraag:

  • de periode waarin u de collecte wilt houden;
  • een omschrijving van de collecte.

De gemeente Heumen beschikt niet over collectebussen.