Ook voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk namelijk risico's. Zij kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden.

De gemeente Heumen heeft daarom de VGN vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer afgesloten. Dat is een pakket collectieve verzekeringen voor inwoners die actief zijn bij een vrijwilligersorganisatie in onze gemeente. En voor inwoners die mantelzorger zijn, een lokaal initiatief uitvoeren of als scholier een maatschappelijke stage doen. Zij zijn via de Vrijwilligerspolis automatisch, gratis en goed verzekerd tijdens hun vrijwillige inzet. De gemeente betaalt de jaarlijkse kosten van de Vrijwilligerspolis.

Twijfel je of je gebruik kan maken van deze polis? Centraal Beheer(externe link) legt op hun site uit wat hun voorwaarden zijn en geeft antwoord op veelgestelde vragen. U kunt ze ook bellen voor informatie en advies.

De Vrijwilligerspolis geldt niet voor vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers.

Registreren is niet nodig

Aanmelden bij Centraal Beheer is voor vrijwilligers en initiatiefnemers niet nodig.

We adviseren vrijwilligersorganisaties en lokale initiatieven om zich te registreren op de website van Vrijwilligerssteunpunt Heumen(externe link) zodat u hier bekend bent. Mantelzorgers kunnen zich registreren via Mantelzorg Heumen.  Dat is handig als Centraal Beheer -in het geval van schade- bij de gemeente informatie opvraagt over de organisatie, het initiatief of de mantelzorger.

Secundaire verzekering

De Vrijwilligerspolis is een secundaire verzekering:  een extra verzekering  om bescherming te krijgen, naast je eigen verzekering. De eigen verzekering gaat voor als er een schadegeval is.

Er is geen sprake van een leeftijdsgrens, met inachtneming van de Arbowet. De Vrijwilligerspolis regelt bijvoorbeeld dat u verzekerd bent als u tijdens uw vrijwillige inzet per ongeluk schade toebrengt aan een ander of als u dan betrokken raakt bij een ongeval.

Wat betekent deze verzekering voor vrijwilligersorganisaties?

Voor vrijwilligersorganisaties zoals verenigingen en stichtingen is het goed om zich ervan bewust te zijn dat deze verzekering voor vrijwilligers is en niet voor organisaties. Afhankelijk van de situatie kan het raadzaam zijn om als vrijwilligersorganisatie aanvullende verzekering(en) af te sluiten. Centraal Beheer kan hierover meedenken.  Of ga naar het Platform Vrijwillige Inzet(externe link) voor meer informatie over verzekeringen. 

Schade melden

Heeft u schade? Vul het schadeformulier(externe link) in en stuur dit naar de gemeente. Lees het stappenplan bij schade(externe link) voor het hele proces van schade-afhandeling. 

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie en polisvoorwaarden op de website van Centraal Beheer(externe link). Of stel uw vragen rechtstreeks bij hun helpdesk, waar alle expertise en kennis over de polisvoorwaarden aanwezig is.

Als de beantwoording van uw vragen door de helpdesk van Centraal Beheer niet goed verloopt of uw schadeafhandeling moeizaam verloopt, kunt u terecht bij Vrijwilligerssteunpunt Heumen in het gemeentehuis, vrijwilligerswerk@heumen.nl . Of bellen via de receptie, (024) 358 83 00.

Voor (vragen over) registratie als mantelzorger kunt u terecht bij Mantelzorg Heumen: De medewerkers van Mantelzorg Heumen zijn bereikbaar via 024 - 890 94 85 Of stuur een e-mail naar: teamheumen@synthese.nl