Ook voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Vrijwilligers lopen tijdens hun vrijwilligerswerk namelijk risico's. Zij kunnen schade veroorzaken of zelf schade lijden.

De gemeente Heumen heeft daarom bij Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis afgesloten. Dat is een pakket collectieve verzekeringen voor mensen die actief zijn bij een vrijwilligersorganisatie in onze gemeente. En voor inwoners die een lokaal initiatief opstarten en uitvoeren of als scholier een maatschappelijke stage doen. Zij zijn via de Vrijwilligerspolis automatisch, gratis en goed verzekerd tijdens hun vrijwillige inzet.

Onderdeel van de Vrijwilligerspolis is ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties. De gemeente betaalt de jaarlijkse kosten van de Vrijwilligerspolis.

De Vrijwilligerspolis geldt niet voor vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers.

Registreren

Aanmelden voor de Vrijwilligerspolis is voor vrijwilligers en initiatiefnemers dus niet nodig. Mantelzorgers moeten voor deelname aan de Vrijwilligerspolis wel geregistreerd zijn, via Mantelzorg Heumen. 

We adviseren vrijwilligersorganisaties en lokale initiatieven om zich te registreren op de website van Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen(externe link) > Vrijwilligerssteunpunt Heumen (https://www.geldersehanden.nl/heumen(externe link)) zodat u hier bekend bent. Dat is handig als Vrijwilligersnet Nederland -in het geval van schade- bij het vrijwilligerssteunpunt informatie opvraagt over de organisatie of het initiatief.

Aanvullende verzekering

De Vrijwilligerspolis is een aanvullende verzekering: de eigen verzekering gaat voor als er een schadegeval is. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens, met inachtneming van de Arbowet. De Vrijwilligerspolis regelt bijvoorbeeld dat u verzekerd bent als u tijdens uw vrijwillige inzet per ongeluk schade toebrengt aan een ander of als u dan betrokken raakt bij een ongeval.

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie en polisvoorwaarden op de website van Vrijwilligersnet Nederland(externe link). Of stel uw vragen rechtstreeks bij hun helpdesk, waar alle expertise en kennis over de polisvoorwaarden aanwezig is. Ook voor het melden van schade kunt u hier terecht.

Als de beantwoording van uw vragen door de helpdesk van Vrijwilligersnet Nederland niet goed verloopt of uw schadeafhandeling moeizaam verloopt, kunt u terecht bij Vrijwilligerssteunpunt Heumen in het gemeentehuis, vrijwilligerswerk@heumen.nl en telefoonnummer: 024 - 358 84 47. Bij geen gehoor bellen via de receptie, (024) 358 83 00.

Voor (vragen over) registratie als mantelzorger kunt u terecht bij Mantelzorg Heumen: mantelzorgheumen@malderburch.nl en telefoonnummer: 024 - 357 05 70.