Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel kunt u de onderwerpen en bijbehorende stukken bekijken waarover het college van burgemeester en wethouders besluit. Hieronder vindt u de besluitenlijsten van het afgelopen jaar.

2023