Heeft u vragen over zorg, welzijn of wonen? En komt u er zelf (even) niet uit, ook niet met de mensen om u heen? Voor hulp of ondersteuning kunt u terecht bij de consulenten in het gemeentehuis.

Hoe bereikt u ons?

De consulenten zijn telefonisch bereikbaar via: 14 024 of 024 - 358 83 00

Wat gebeurt er als u contact opneemt?

Vaak is er meer tijd nodig om helder te krijgen wat uw situatie precies is en waar u hulp bij nodig heeft. Consulenten gaan met u in gesprek, meestal thuis. Dit gesprek wordt ook wel keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek zoeken zij samen met u naar oplossingen. Bij het zoeken naar een passende oplossing gaan zij uit van uw eigen kracht en uw sociale omgeving. Ook kijken zij naar beschikbare algemene voorzieningen. Het resultaat moet zijn dat u zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij of zo lang mogelijk zelfredzaam bent in uw eigen omgeving. In de folder keukentafelgesprek leest u meer hierover.

Heeft u een vraag over uw kind?

Heeft u een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind? Bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing. Ook deze voorzieningen vallen onder de Wmo. Neem contact met ons op via: 14 024 of 024 - 358 83 00. Voor alle andere vragen over uw kind kunt u terecht bij uw huisarts, Sterker maatschappelijk werk, het consultatiebureau of onze jeugdconsulenten. Kijk voor meer informatie op Hulp bij opvoeden en opgroeien.