De gemeente Heumen behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Heumen verstrekte informatie. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.