De gemeente Heumen is gestart met de planvorming voor het gebied rond de voormalige basisschool Vuurvogel II aan de Schoren. Deze locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw en een park. Inwoners uit Molenwijk kunnen meedenken met het plan.

Start

We zijn gestart met de ontwerpfase voor zowel de woningbouw als voor het park. Op dit moment is nog niet bekend hoe het gebied ingericht wordt. Wel heeft de gemeenteraad een aantal randvoorwaarden meegegeven. Zo heeft de raad besloten dat op de locatie van de voormalige school 10-16 appartementen moeten komen en dat het schoolplein ingericht wordt als park. Ook wordt het park in samenwerking met de wijk ontworpen. Er zijn hiervoor al meerdere gesprekken geweest tussen de wijkwerkgroep Molenwijkpark en de gemeente.

Bureau LOS Stad om Land ondersteunt ons bij de planvorming van deze herontwikkeling. 

In september, oktober en december 2021 hebben we drie bijeenkomsten georganiseerd waarin het ontwerp voor het park en het beeldkwaliteitsplan voor het appartementen complex onderwerp van gesprek waren.

Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland voor de realisatie van het park. Helaas is deze subsidie niet toegekend: er waren 32 inzendingen en alleen de beste 9 voorstellen hebben een subsidie ontvangen. Ondanks het feit dat we geen subsidie krijgen, hebben wij wel de ambitie om het ontwerp voor het park en het appartementencomplex te realiseren. Momenteel onderzoeken we of en op welke manier we het plan financieel haalbaar kunnen maken.

Planning

De verwachting is dat we in de eerste helft van 2023 een definitief ontwerp voor het park en een beeldkwaliteitsplan voor de appartementen ter besluitvorming kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna moet het bestemmingplan gewijzigd worden. Wij denken dat de uitvoering in 2023/2024 zal starten.

Hebt u vragen of wilt u meedenken?

Mail dan naar woningbouw@heumen.nl of kijk op de website van Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk(externe link).

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2022