De Schoren, Malden

De gemeente Heumen is enige tijd geleden gestart met de planvorming voor het gebied rond de voormalige basisschool Vuurvogel II aan de Schoren. Deze locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw en een park. Inwoners uit Molenwijk hebben kunnen meedenken over de planvorming.

Plan 2021

Samen met de inwoners en het bureau LOS Stad om Land is een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied. Het gaat om een combinatie van een park en een aantal appartementen. Tijdens bijeenkomsten met de buurt is het plan besproken en verbeterd.

Maatschappelijke ontwikkelingen

We zijn als gemeente in 2022 gestart met de voorbereidingen om het plan uit te voeren. Daarbij merkten we echter dat sinds 2021 een aantal zaken is veranderd.

  • alle woningbouwprojecten in Nederland hebben last van een sterke stijging van de bouwkosten en een hogere rente.
  • het rijk heeft met alle regio's in Nederland 'woondeals' gesloten. Het doel van deze afspraken is om meer én beter betaalbare woningen te bouwen. Het gevolg is dat bij nieuwe woningbouw 67% van alle woningen 'betaalbaar' moet zijn. Er is ook afgesproken hoe duur die woningen mogen zijn. De Woondeal was er nog niet in 2021. De woningen in het plan uit 2021 waren niet 'betaalbaar' zoals de Woondeal dat bedoelt.

Al deze ontwikkelingen samen maken dat het plan voor het gebied De Schoren/Vuurvogel II moet worden aangepast. Daarbij proberen we om zo dicht mogelijk bij het oude plan te blijven.

Gemeenteraad heeft besluit genomen over de belangrijkste uitgangspunten

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2024 de uitgangspunten voor het aangepaste woningbouwplan vastgesteld. Dat betekent dat het college nu een plan uitwerkt voor 20 appartementen sociale huur en 12 appartementen middenhuur. Hier vindt u het volledige raadsvoorstel https://heumen.raadsinformatie.nl/vergadering/1171172  (agendapunt 29).

Aanpassing en detaillering van het parkontwerp samen met de buurtbewoners

Het besluit om verder te gaan met dít appartementengebouw betekent wel dat het parkontwerp uit 2021 op (kleine) onderdelen moet worden aangepast. Tijdens de raadsvergadering heeft het college aangegeven dat u als wijkbewoner (net als bij het ontwerp uit 2021) betrokken wordt (coproductie). 

We beginnen daarbij overigens niet vanaf nul: het parkontwerp uit 2021 waarmee u als wijk heeft ingestemd is ons vertrekpunt.

Welke stappen worden nu gezet?

De komende maanden spreken we samen met wijkbewoners over de aanpassingen van het parkontwerp. Tegelijkertijd werken we het omgevingsplan voor de appartementen verder uit. De presentatie van de startbijeenkomst van 1 juli 2024 over het nieuwe Molenpark kunt u hieronder raadplegen.

Hebt u vragen of wilt u meedenken?

Mail dan naar WvBeek@heumen.nl. Ook de Vereniging Belangenbehartiging geeft op haar website www.vbmolenwijk.nl informatie over dit project. Deze informatie valt uiteraard buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2024