Aanvraag gedaan voor 1 januari 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd en is deze verleend voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden? Voordat u gaat beginnen met de bouw, zijn er een aantal zaken waar wij u graag op willen wijzen. U als vergunninghouder, zult op de hoogte moeten zijn van de bouwregels die op u (en uw opdrachtnemer) van toepassing zijn. Het is belangrijk om te weten dat het uw verantwoordelijkheid is om de regels op een goede manier na te leven. U draagt hierdoor bij aan een gezonde, veilige en leefbare woon- en werkomgeving in onze gemeente.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

In uw omgevingsvergunning zijn alle voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen. Lees deze voorwaarden goed. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, bouwt u in afwijking van uw vergunning en bestaat de kans dat u niet verder mag bouwen. U mag dan pas verder bouwen als er een (nieuwe) vergunning is verleend of als u alsnog in overeenstemming met de verleende vergunning bouwt. Als u toch doorbouwt, moet u een dwangsom betalen.

Melden

Eén van de voorwaarden die in de vergunning is opgenomen is dat u een melding doet bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)(externe link) wanneer u met de bouw begint. Ook andere fasen in de bouw moet u melden. Deze meldingen moet u één week voor de start van de werkzaamheden versturen. Het is niet alleen voor de ODRN, maar ook voor u van belang, dat u deze meldingen doet. Hierdoor kan de ODRN u in een vroeg stadium van de bouw al op eventuele problemen wijzen. Eén week voordat één van de volgende momenten zich tijdens de bouw voordoet, stuurt u ons een melding.

  • Uitzetten bouw
  • Aanvang bouw
  • Storten fundering
  • Storten vloer, begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping
  • Bouwwerk gereed

Controle van de bouw

Zodra de melding ‘uitzetten van de bouw’ bij de ODRN binnen is gekomen, komt een toezichthouder van de ODRN bij u langs om de werkzaamheden te controleren en eventuele vragen te beantwoorden. Gedurende de bouw voert de ODRN, afhankelijk van de grootte van het bouwwerk, nog enkele controles uit. Bij de eindcontrole van het bouwwerk behoort het bouwwerk volledig aan de verleende omgevingsvergunning (inclusief de voorwaarden) en aan de wetten en regels te voldoen. Als alles volledig en naar wens is afgehandeld, krijgt u bericht dat de ODRN het dossier heeft afgesloten. Officieel mag u dan pas uw bouwwerk in gebruik nemen.

U gaat toch niet bouwen?

Ook als u besluit van de bouw af te zien, moet u dat bij de ODRN melden. In bepaalde gevallen ontvangt u dan een percentage van de door u betaalde leges terug.

Aanvraag gedaan na 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zijn door de Wet kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb) de regels voor het bouwen veranderd. Voor sommige bouwplannen heeft u geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Wel moet u zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger maakt een borgingsrapport en controleert dit tijdens de bouw.

U kunt over de voorwaarden aan een vergunning of melding het beste contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Nijmegen. Daar kunt u ook terecht met alle andere vragen over het bouwen. Dat kan via Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).(externe link)

E-mail: info@odrn.nl

Telefoon: (024) 7517700