Erkenning kind na de geboorte

Als u een kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit kunt ook ná de geboorte doen.

Neem telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken: 14 024 of 024 - 358 83 00. U kunt hieronder ook een formulier invullen voor het maken van een afspraak. Wij bellen u dan voor het maken van een afspraak.

Bel mij terug voor een afspraak

Wat heb ik nodig?

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee.

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • Pinpas of geld als u een afschrift/kopie van de akte wilt hebben.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Schriftelijke toestemming van de moeder
 • Handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • Kopie geldig identiteitsbewijs moeder
 • Pinpas of geld als u een afschrift/kopie van de akte wilt hebben.

Let op: als de moeder niet meegaat naar de gemeente kan er géén naamskeuze gedaan worden. Het kind houdt dan de naam van de moeder.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind na de geboorte op 2 momenten erkennen:

 • Bij de geboorteaangifte
 • Na de geboorteaangifte

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind bij de gemeente waar uw kind geboren is. 
 • Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
 • U kunt het kind dan meteen erkennen.

Let wel: als er naamskeuze voor het kind gedaan moet worden, moet de moeder meekomen. Dit is het geval als het het eerste kind betreft dat de naam van de partner van de moeder moet krijgen.

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemminglink naar pdf bestand van haar nodig om uw kind te erkennen.

Als de moeder niet mee kan komen, kunt u geen naamskeuze doen. Als het kind uw naam moet krijgen, kunt u beter alleen de geboorteaangifte doen en op een later moment samen met de moeder de erkenning regelen.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Is het kind dat u wilt erkennen jonger dan 12 jaar, dan gaat u samen met de moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als het kind dat u wilt erkennen tussen 12 en 16 jaar is, gaat u samen met moeder en kind naar de gemeente. Beiden moeten toestemming geven. Als u van beiden geen toestemming krijgt, kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de biologische ouder bent van uw kind.
 • Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, gaat u samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Wie mag erkennen?

U kunt een kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u een kind erkennen. Door de erkenning bent u de juridische ouder van het kind.

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van u. Als u wilt dat uw kind uw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. 

Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Kosten

Het opmaken van een akte van erkenning is gratis. Wilt u een afschrift van een akte, dan betaalt u € 15,70.

Hoe lang duurt het?

De akte wordt gemaakt terwijl u wacht. Als u een afschrift of kopie van de akte wilt, dan kunt u daarop wachten.

Extra informatie

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen
 • Het kind krijgt erfrecht van beide ouders
 • Het kind kan uw achternaam krijgen

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning heeft u als ouder nog geen gezag, dat wil zeggen u bent nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.