Gebiedsplan Energielandschap A73

Het gebied ten noorden van de Blankenbergseweg tussen het Maaswaalkanaal en de A73 lijkt, na zorgvuldige studie, binnen de gemeente geschikt te zijn om duurzame energie op te wekken. Op welke manier dat zou passen wil de gemeente uitwerken in een gebiedsplan.

Achtergrond

Al in september 2018 is een interactief proces met inwoners, stakeholders en raad gestart om te komen tot een Ruimtelijke visie Duurzame Energie. 
In september 2020 is door de gemeenteraad een Koersdocument Ruimtelijk visie Duurzame Energie vastgesteld, waarmee de uitgangspunten voor het vervolg en het vervolgproces zijn vastgelegd. Daaronder valt ook het opstellen van een gebiedsplan. 

Uitdaging

Het realiseren van zonneparken kan een grote impact op onze omgeving hebben. Naast het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van energie willen we ook andere mogelijke wensen van eigenaren en inwoners meenemen. We richten ons in het gebiedsplan dus op de integrale ontwikkeling van het gebied.
Om een goed plan te kunnen maken, zijn constructieve gesprekken met betrokken inwoners en organisaties in en om het gebied nodig. De gemeente is in maart 2021 gestart met deze gesprekken. Op 31 maart en op 14 juli en 4 oktober 2021 hebben drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden.