Het gebied ten noorden van de Jan J. Ludenlaan tussen het Maaswaalkanaal en de A73 lijkt, na zorgvuldige studie, binnen de gemeente geschikt te zijn om duurzame energie op te wekken. Op welke manier dat zou passen wil de gemeente uitwerken in een gebiedsplan.

Achtergrond

Al in september 2018 is een interactief proces met inwoners, stakeholders en raad gestart om te komen tot een Ruimtelijke visie Duurzame Energie. 
In september 2020 is door de gemeenteraad een Koersdocument Ruimtelijk visie Duurzame Energie vastgesteld, waarmee de uitgangspunten voor het vervolg en het vervolgproces zijn vastgelegd. Daaronder valt ook het opstellen van een gebiedsplan. 

Uitdaging

Het realiseren van zonneparken kan een grote impact op onze omgeving hebben. Naast het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van energie willen we ook andere mogelijke wensen van eigenaren en inwoners meenemen. We richten ons in het gebiedsplan dus op de integrale ontwikkeling van het gebied.
Om een goed plan te kunnen maken, zijn constructieve gesprekken met betrokken inwoners en organisaties in en om het gebied nodig. De gemeente start nu met een reeks participatiebijeenkomsten om een gebiedsplan te maken voor het gebied boven de Jan J. Ludenlaan, tussen de A73 en het Maaswaalkanaal.

Uw constructieve rol

Als u een belang hebt in het gebied dan wilt u wellicht meepraten. Graag nodigen wij u uit om met ons (digitaal) in gesprek te gaan. Voor het gebied en de omgeving gaan we 3 brede participatiebijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst staat gepland op 31 maart. U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar: duurzaam@heumen.nl
Wij vragen u om in het e-mailbericht uw naam en adres op te nemen en te vermelden dat u wilt deelnemen aan de digitale participatiebijeenkomst van 31 maart over het gebiedsplan. De uiterste termijn voor aanmelding is 25 maart.

Voor de grondeigenaren en bewoners uit het gebied zelf, bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om zitting te nemen in een klankbordgroep. Zij hebben hierover een aparte brief ontvangen. Deze klankbordgroep zal direct meedenken over hoe we de grotere bijeenkomsten organiseren en op welke manier we de dialoog met elkaar aan gaan.