Hieronder leest u waar u voor de verschillende typen geluidsoverlast van bedrijven en instanties terecht kunt. 

Let op: voor geluidsoverlast van hangjongeren, buurtgenoten etc. belt u met de politie: 0900 8844.