Hieronder leest u waar u voor de verschillende typen geluidsoverlast van bedrijven en instanties terecht kunt. 

Let op: voor geluidsoverlast van hangjongeren, buurtgenoten etc. belt u met de politie: 0900 8844.

Horeca

Geluidsoverlast van horeca meldt u bij de politie: 0900 8844.

Weg- en railverkeer

Geluidsoverlast van weg- en railverkeer kunt u melden bij het provincieloket S@men.

Evenementen

Geluidsoverlast van evenementen meldt u bij de gemeente Heumen tijdens kantooruren via 14 024.

Vliegtuigen

Voor geluidsoverlast van vliegtuigen neemt u contact op met de Provincie Gelderland via 026 359 99 99.

Militair luchtverkeer

Voor geluidsoverlast van militair luchtverkeer neemt u contact op met Defensie via (0800) 022 6033 of gebruik het klachtenformulier van Defensie.