Hieronder leest u waar u voor de verschillende typen geluidsoverlast van bedrijven en instanties terecht kunt. 

Let op: voor geluidsoverlast van hangjongeren, buurtgenoten etc. belt u met de politie: 0900 8844.

Horeca

Geluidsoverlast van horeca meldt u bij de politie: 0900 8844.

Evenementen

Geluidsoverlast van evenementen meldt u bij de gemeente Heumen tijdens kantooruren via 14 024.

Verkeersgeluid

Geluidsoverlast van weg- en railverkeer en vliegtuigen kunt u melden bij het provincieloket https://www.milieuklachtgelderland.nl/(externe link)

Militair luchtverkeer

Voor geluidsoverlast van militair luchtverkeer neemt u contact op met Defensie via (0800) 022 6033 of gebruik het klachtenformulier van Defensie(externe link).