Onze huidige burgemeester Marriët Mittendorff heeft haar afscheid aangekondigd omdat zij 70 jaar wordt en met pensioen gaat. Om de beste burgemeester voor onze gemeente te vinden is een aantal stappen te zetten. 

Met inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld. Ook is een vertrouwenscommissie, met vertegenwoordigers uit alle gemeenteraadsfracties samengesteld. Deze vertrouwenscommissie heeft een belangrijke rol in het selectieproces van onze nieuwe burgemeester. 

Inbreng inwoners

De profielschets gaat in op het karakter, de ambitie en uitdagingen van onze gemeente. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn gevraagd om mee te denken over het profiel voor de beste burgemeester van Heumen. In totaal ontvingen wij 264 reacties.   

Profielschets nieuwe burgemeester

In een bijzondere vergadering op 20 mei heeft de raad de profielschets vastgesteld in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer John Berends. De commissaris besprak de profielschets met de raad, om meer inkleuring te geven aan wat het belangrijkste is voor de raad in het selectieproces. De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft de profielschets vervolgens aangeboden aan de commissaris. De profielschets en belangrijke informatie over onze gemeente vindt u onderaan deze pagina. Via de vergaderkalender van de gemeenteraad kunt u deze vergadering terugluisteren.

Procedure

Op woensdag 26 mei jl. is de vacature voor de burgemeester van Heumen opengesteld via de website van de Provincie Gelderland: Vacatures burgemeesters.

Voor de burgemeestersvacature hebben – na sluiting van de termijn op 16 juni - zich 36 sollicitanten gemeld. Onder de sollicitanten bevinden zich: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 9 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 36 tot 64 jaar. Er zijn 14 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

CDA:  3

ChristenUnie:  1

D66:  3

GroenLinks:  3

Lokale Partij:  3

PvdA:  4

VVD:  14

Ongebonden:  4

Onbekend:  1

Na het zomerreces zal John Berends gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

De vertrouwenscommissie draagt begin november 2021 in een besloten vergadering 2 kandidaten voor aan de gemeenteraad. In dezelfde vergadering (dit deel is openbaar) beveelt de gemeenteraad 1 kandidaat aan voor benoeming. De planning is dat de nieuwe burgemeester medio januari 2022 wordt geïnstalleerd.