Op donderdag 16 maart 2023 maakt het gemeentelijk stembureau de uitslag van beide stemmingen bekend. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau op het gemeentehuis in Malden. We beginnen om 09.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Zijn we dan niet klaar dan gaan we vrijdag verder.

Wat doet het gemeentelijk stembureau?

Voordat we de uitslag bekend maken controleren we alle processen-verbalen. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de lijst(en) of stembureau(s) een hertelling plaats. Dit doen de leden en ondersteuners (tellers) van het gemeentelijk stembureau.

Eventuele fouten verbeteren we. Daarna typen wij de stemmen in een verkiezingsprogramma. Hieruit volgt een totaal proces-verbaal. De leden van het gemeentelijk stembureau zetten hun handtekening op het proces-verbaal.

Wilt u bij de zitting aanwezig zijn?

U mag bij deze openbare zitting aanwezig zijn. U kunt bezwaren inbrengen. Deze bezwaren zetten wij in het proces-verbaal. Het proces-verbaal kunt u na de zitting op afspraak bekijken. Bel dan tijdens kantooruren met het team verkiezingen 024 - 358 83 00 om een afspraak te maken.

De verkiezingsuitslag zetten we na de zitting zo snel mogelijk op de website.

Meldingsformulier stemopneming

Denkt u dat er een mogelijk iets fout is gegaan bij de tellingen of bij het vaststellen van de uitslag? Dan kunt u daar een melding van maken.

Melding fout stemopneming Provinciale Staten

Melding fout stemopneming Waterschap

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail: verkiezingen@heumen.nl.