Op donderdag 16 maart 2023 om 09.00 uur vergadert het Gemeentelijk stembureau van de gemeente Heumen. Op de agenda staat het vaststellen van de aantallen stemmen.

Deze vergadering is openbaar. U kunt deze bijwonen op het gemeentehuis. 

Nadere informatie volgt.

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail: verkiezingen@heumen.nl.