Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en meer mensen bewegen, maar meer mensen zijn te zwaar. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. Op deze pagina kunt u vinden hoe wij als gemeente u hierbij kunnen ondersteunen bij het verbeteren van een gezonde leefstijl.

Gezond gewicht

Onze gemeente wil dat haar inwoners gezond zijn en blijven. Eén van de thema’s in het lokaal preventie akkoord van de gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar is het verminderen van overgewicht bij inwoners. Daarom helpen en ondersteunen wij professionals in de gemeente die de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aanbieden. 
De GLI is een programma van twee jaar waar deelnemers informatie en coaching krijgen om de leefstijl en gewichtsafname te verbeteren om zo de gezondheid te bevorderen. Omdat niet voor iedereen hetzelfde werkt zijn er verschillende gecombineerde leefstijlinterventies, zoals CooL en de BeweegKuur. 
CooL en BeweegKuur
Een verschil tussen deze programma’s is bijvoorbeeld dat u bij het CooL-programma wordt begeleid door een leefstijlcoach en bij de BeweegKuur door een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Daarnaast vinden er bij de BeweegKuur vaker groepsbijeenkomsten plaats. Bij beiden programma’s is er géén sprake van wekelijks contact. Er wordt vooral ingezet op zelf aan de slag gaan met alle informatie en opdrachten die er worden voorgesteld. Het gevoel er niet alleen voor te staan wordt door de groepsbijeenkomsten versterkt. 

Wanneer mag ik deelnemen?
Het CooL-programma en BeweegKuur-programma is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar met een matig verhoogd gezondheidsrisico veroorzaakt door een te hoog gewicht. Voorwaarden om deel te nemen zijn:
•    U heeft overgewicht (BMI 25-30) en (een verhoogde kans op) diabetes of een hart- en vaatziekte, slaapapneu of artrose;
•    U heeft een BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang: meer dan 88 cm (vrouwen) en 102 cm (mannen);
•    U heeft obesitas (BMI >30)?
•    U bent voldoende gemotiveerd!
U heeft een verwijzing van uw huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist nodig. Op het moment dat u de verwijzing heeft ontvangen wordt de GLI vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Deelname voor u is dus gratis. 
Welke gecombineerde leefstijl interventies kan ik vinden in de gemeente Heumen?
Overzicht gecombineerde leefstijlinterventies in onze gemeente zijn: 
•    BeweegKuur, Medical Training Malden en Baseline voedingsadviesburo, Bjorn Bekkers (Leefstijlcoach), Marloes Oosterbroek (Sportfysiotherapeut), Daphne van den Hoonaard (Diëtist), Huisartsen en buurtsportcoach.
o    Meer informatie? Kijk op: https://bit.ly/3Ua6P1s 
•    CooL, Sonja Edelaar
o    Meer informatie? Kijk op: https://www.cool-regionijmegen.nl/
•    CooL, De Leefstijlschool, Marieke Kruissen
o    Meer informatie? Kijk op: www.deleefstijlschool.nl 
Voor meer informatie kunt u zelf op zoek via bovenstaande links. Daarnaast kunt u bij uw huisarts terecht voor informatie. 
Wilt u buiten de gemeente opzoek naar een gecombineerde leefstijlinterventie? 
Kijk dan eens op de volgende site: https://www.leefstijlinterventie-regionijmegen.nl/

Roken

In onze gemeente hebben we al heel veel plekken mogen betitelen als ‘rookvrij’ maar natuurlijk willen we daar nog meer plekken aan toevoegen. Samen met Iriszorg en GGD Gelderland Zuid kijken we hoe we onze kinderen nog beter kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee) roken. We geven prioriteit aan kindlocaties: plekken waar veel en vaak kinderen/jongeren komen. We hopen dat de kinderen die nu geboren worden, opgroeien in een rookvrije omgeving en zelf niet gaan roken. We willen daarom zo veel mogelijk terreinen waar kinderen komen, rookvrij maken.
Afgelopen week hebben we naar veel kindlocaties een brief gestuurd om te bepalen welke locaties al rookvrij zijn en welke nog niet. We bieden uiteraard ook hulp aan om de plekken rookvrij te maken met bijvoorbeeld gratis stoeptegels en raamstickers voor eerstelijnscentra, bibliotheken, verenigingen, dorpshuizen, gemeenschapshuizen, kinderopvang, scholen en openbare speeltuinen. Voor Speeltuinverenigingen, buitensportverenigingen, scoutinggroepen of dag-attracties (bv kinderboerderijen) kunnen we ook gratis rookvrij borden bestellen. Verder staan er op de website: www.rookvrijegeneratie.nl handige (promotie-) materialen en stappenplannen die helpen bij het creëren van een rookvrij terrein.
Meer informatie?
Mail dan naar Brechtje Bandell, zij is de gezondheidsmakelaar van de GGD Gelderland Zuid: bbandell@ggdgelderlandzuid.nl 
 

Alcohol en drugs

Doe mee met de IkPas Battle!
 IkPas is een jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroepen om uw alcoholgebruik even op pauze te zetten. Dat heeft veel voordelen! Door tijdelijk geen alcohol te drinken merkt u welke rol alcohol (vaak onbewust) in uw leven speelt.

Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat deelnemers
Tíjdens IkPas: 

  • 55% beter slaapt;
  • 62% voelt zich lichamelijk fitter en 63% voelt zich mentaal fitter;
  • 32% verliest gewicht na deelname;
  • 50% ervaart dat ze een goed voorbeeld zijn voor jongeren;

Ná IkPas:

  • 8% is zich na IkPas meer bewust van hun alcoholgebruik en kiest bewuster óf, wannéér en hoevéél ze willen drinken in plaats van te handelen uit gewoonte;
  • 30% drinkt 6 maanden na IkPas gemiddeld minder alcohol;
  • 64% kan na afloop van de pauzeperiode beter nee zeggen tegen alcohol. 

Meer dan genoeg voordelen dus. Bent u benieuwd welke voordelen een alcoholpauze u opleveren? Ga het ervaren en doe mee! Daarbij biedt IkPas na inschrijving u een aantal (anonieme) webinars, artikelen en er is een coach beschikbaar.

Inschrijven
Alleen als u inschrijft telt uw deelname mee in de Battle. De battle is te volgen op www.ikpas.nl/battle. Ga nu naar www.ikpas.nl, scroll naar beneden en klik op de knop: "Doe mee" .

Mentale weerbaarheid

In 2021 hebben we het katern mentale weerbaarheid uitgegeven in de Topic. 

Lees over de POH, de training MHFA, een ervaringsverhaal, de wegwijzer bij onbegrepen gedrag en de GGD. Er staat ook een online hulpaanbod in. 

Valpreventie

Tekst volgt.