Heumen-West

Op 20 maart 2023 heeft in verenigingsgebouw Terp in Heumen een bewonersconsultatie plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van de gemeente en de grondeigenaar om op de locatie Heumen-West, die is gelegen tussen de A73 en de Looistraat, een nieuw woonwijk te realiseren. 

De grondeigenaar/ontwikkelaar oriënteert zich nog op de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de planvorming voor deze locatie zal starten. Als het zo ver is, zal de bevolking van Heumen daarbij via een nader uit te werken participatieproces worden betrokken.

Op dit moment kan nog geen indicatie worden gegeven van het moment waarop de daadwerkelijke bouw kan starten, Dit zal in ieder geval niet eerder dan 2026 zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar akneppers@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2024