Op 20 maart 2023 heeft in verenigingsgebouw Terp in Heumen een bewonersconsultatie plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van de gemeente om op de locatie Heumen-West, die is gelegen tussen de A73 en de Looistraat, een nieuw woonwijk te realiseren. 

De planvorming voor deze locatie start naar verwachting in het najaar van 2023. Via een nader uit te werken participatieproces zal de bevolking van Heumen daarbij worden betrokken.

Op dit moment kan nog geen indicatie worden gegeven van het moment waarop de daadwerkelijke bouw kan starten, Dit zal in ieder geval niet eerder dan 2025 zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar akneppers@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023