In onze gemeente komen we regelmatig situaties tegen, waarbij struiken, heggen en bomen bij/in tuinen zodanig gegroeid zijn dat het over het trottoir, parkeervak of fietspad groeit. Dit kan tot onveilige en hinderlijke situaties leiden, niet alleen voor voetgangers of fietsers, maar ook voor de afvoer van regenwater of onderhoud aan de straat of lantaarnpalen. Wij vragen u tijdig dit zogenaamde ‘hinderlijk groen’ te snoeien.

Hinderlijk groen in onze gemeente zorgt regelmatig voor problemen. Struiken, heggen en bomen groeien soms zo ver over de stoep, parkeervakken en fietspaden dat het gevaarlijke en ongemakkelijke situaties veroorzaakt. Dit is niet alleen lastig voor voetgangers en fietsers, maar ook voor de afvoer van regenwater en het onderhoud van straten en lantaarnpalen. Wij vragen u vriendelijk om dit 'hinderlijk groen' op tijd te snoeien.

Vervelende situaties door hinderlijk groen

Overhangend groen zoals hagen, planten of boomtakken kunnen heel vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld aan voetgangers met kinderwagens, rolstoelen of rollators die een tak in hun gezicht krijgen. Of over de weg moeten omdat een heg de stoep te smal maakt. Ook kan het groen de waterafvoer verstoppen waardoor water bij stortbuien minder goed weg kan. Of straatverlichting raakt verstopt achter het groen.

Wij doen het gemeentelijk groen, u bent verantwoordelijk voor uw groen

Wij proberen als gemeente de paden en wegen zoveel mogelijk vrij te houden. Het gemeentelijk groen is onze verantwoordelijkheid en Dar onderhoudt dit voor ons. Van onze inwoners verwachten we dat ze hun eigen groen bijhouden. Dus heeft u een heg die zo breed wordt dat hij over de stoep hangt? Of een boom of struik met overhangende takken? Of ander groen wat over uw erfgrens groeit? Pak de snoeischaar en snoei terug tot aan de erfgrens. Zo blijft de publieke ruimte netjes en toegankelijk.  
Tijdens ons groenonderhoud controleren wij op overhangend groen en zullen u aanspreken als er iets verbeterd moet worden. U kunt ook een brief ontvangen met het verzoek om te snoeien. 

Als u een gevaarlijke situatie ziet, kunt u dit melden via www.verbeterdebuurt.nl(externe link) of door de app te downloaden.