In onze gemeente komen we regelmatig situaties tegen, waarbij struiken, heggen en bomen bij/in tuinen zodanig gegroeid zijn dat het over het trottoir, parkeervak of fietspad groeit. Dit kan tot onveilige en hinderlijke situaties leiden, niet alleen voor voetgangers of fietsers, maar ook voor de afvoer van regenwater of onderhoud aan de straat of lantaarnpalen. Wij vragen u tijdig dit zogenaamde ‘hinderlijk groen’ te snoeien.

Met name voetgangers die samen lopen of gebruikmaken van een wandelwagen, rolstoel of rollator hebben last van overhangend groen op het trottoir. Ook komt het voor dat de waterafvoer en verlichting niet meer te zien is, doordat deze verstopt zit achter het groen uit tuinen. Tijdens flinke buien kan de waterafvoer vertragen, door groen wat over de goten hangt. En de waterafvoer kan niet of moeilijker schoongemaakt worden. Voor overhangend groen uit tuinen, zoals een brede haag, overhangende beplanting of takken van bomen, geldt dat u als inwoner een verantwoordelijkheid hebt om deze terug te snoeien tot op de erfgrens (tot ca. 4 m hoogte), zodat de openbare ruimte voor iedereen goed toegankelijk blijft. Wij controleren op overhangend groen tijdens ons groenonderhoud en kunnen u erop aanspreken als het beter kan. Het kan ook zijn dat u een brief krijgt met de vraag om te snoeien.

Verbeter de buurt-melding

Natuurlijk proberen wij als gemeente de paden/wegen ook zoveel mogelijk vrij te houden. Maar ziet u een gevaarlijke situatie, dan kunt u dit altijd melden via Verbeterdebuurt(externe link) of download de app.