Het stoken van hout in houtkachels en open haarden is eigenlijk niet wenselijk. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid, net als verschillende kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout. En de rook is vaak een probleem voor mensen die last hebben van hun luchtwegen.

Stoken in de open lucht

In de gemeente Heumen mag in de open lucht niet gestookt worden of afvalstoffen verbrand.

Uitzonderingen op het verbod zijn sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven (zolang er geen afvalstoffen worden verbrand), verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke. Ook vuur voor koken, bakken en braden is toegestaan, zolang dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

U kunt wel in sommige gevallen een ontheffing aanvragen. Dit kan voor het verbranden van houtopstand bij een plantenziekte, voor een kampvuur/vreugdevuur, en verbranding van snoeihout dat afkomstig is van traditionele erfbeplanting, dit zijn de hagen die om de percelen geplaatst zijn.

Stooktips voor houtkachel en open haard

Liever pelletkachel dan open haard of houtkachel

Wilt u toch genieten van een houtvuur, kies dan voor een pelletkachel(externe link). Een open haard of houtkachel zijn echte afraders; die zorgen voor een heleboel schadelijke stoffen in en om je huis. Bovendien vliegt bij de open haard 90 procent van de warmte zo de schoorsteen uit, bij de houtkachel is dit 20 tot 40 procent. Bij matig gebruik (denk aan twee avonden per week voor de sfeer) draagt een pelletkachel beperkt bij aan de luchtverontreiniging, in ieder geval een stuk minder dan gewone houtkachels.

Verkeerd stoken zorgt voor meer schadelijke stoffen

Als je hout verbrandt, komen er schadelijke stoffen in de lucht: fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) zoals benzeen en dioxine, koolmonoxide en zware metalen. Dat zorgt voor ongezonde lucht. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt. Om toch zo verantwoord mogelijk om te gaan met uw houtkachel of open haard kan het zeker geen kwaad om onze 12 Stooktips voor houtkachel en open haard door te nemen(externe link).