Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Het kan psychisch geweld zijn (bijvoorbeeld kleineren, beledigen, chanteren) of lichamelijk geweld (bijvoorbeeld slaan, schoppen, verwonden met een mes). Ook seksueel geweld (aanranding, verkrachting, incest) valt onder huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld.

Wat is veilig thuis?

Veilig Thuis is er een advies- en meldpunt voor alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 - 2000.

U kunt Veilig Thuis bellen als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die u niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Ook dan kunt u bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp. Het is belangrijk dat die hulp er komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

Voor wie is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als u zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen helaas vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen.

Bent u getuige of slachtoffer van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig thuis.