U hebt een gezin en zorgt voor uw kind of kinderen. Dit doet u samen met uw partner, of alleen. Heeft u vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind? Of zoekt u hulp of ondersteuning voor uw kind? De consulenten jeugd, school en opvoeding van de gemeente Heumen staan voor u klaar.

Voor ouders, opvoeders en jongeren

De consulenten jeugd, school en opvoeding zijn er voor (aanstaande) ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De consulenten denken met u mee en ondersteunen u bij het beantwoorden van uw vragen.

Rechtstreeks en via de basisschool bereikbaar

De consulenten zijn verbonden aan de basisscholen, maar zijn eventueel ook rechtstreeks bereikbaar als uw kind niet meer op de basisschool zit. Jongeren die zelf vragen hebben, of behoefte hebben aan een luisterend oor, kunnen ook bij de consulenten terecht. De consulenten komen graag bij u thuis, maar de afspraak kan ook op het gemeentehuis plaatsvinden.

Contact met de consulent jeugd, school en opvoeding

Zit uw kind op één van de basisscholen in de gemeente Heumen? De directeur of intern begeleider (IB’er) kan u vertellen wie de consulent is van uw school en u helpen aan de contactgegevens.

Zit uw kind niet meer op de basisschool? Of wilt u liever rechtstreeks contact leggen met een consulent jeugd, school en opvoeding? Dat kan ook. U vindt de contactgegevens van onze consulent hieronder.

Kernteam

Ook kunt u voor hulp en ondersteuning te maken krijgen met iemand van het Kernteam. Het Kernteam is geen plek waar u rechtsreeks naartoe gaat. Het Kernteam wordt ingeschakeld door uw vertrouwde contactpersoon vanuit de gemeente of uw zorgaanbieder wanneer u op meerdere terreinen een ondersteuningsbehoefte heeft en het nodig is om voor u en/of uw gezin de beste zorg en ondersteuning te organiseren. In het Kernteam werken deskundigen van verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente samen: jeugdconsulenten, MEE, maatschappelijk werk, een Ouderenadviseur, een wijkverpleegkundige en Vraagwijzer. Zij maken samen met u een plan waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, en/of aanvullende hulp nodig is.

Wanneer u, en eventueel andere gezinsleden, te maken krijgt met het Kernteam heeft u één vast contactpersoon. Het kernteam werkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Deze contactpersoon organiseert de vraag en inzet van zorg. U heeft dus niet meer met allerlei verschillende instanties te maken. Noodzakelijke extra kennis wordt door uw contactpersoon binnen het Kernteam ingeschakeld.