Heeft u tijdelijk of voor een langere tijd hulpmiddelen nodig voor uw dagelijks leven zodat u thuis zelfstandig kunt blijven wonen? Zoals een rolstoel, krukken of een scootmobiel? Dan kunt u deze lenen bij Thuiszorgwinkel Medipoint of Vegro (tijdelijk) of via een Wmo-indicatie (langdurig).

Tijdelijke hulpmiddelen

U kunt tijdelijke (zorg)hulpmiddelen (korter dan 6 maanden) lenen via de Thuiszorgwinkel Medipoint of Vegro. Hier leent, huurt of koopt u hulpmiddelen en verpleeg-
artikelen. Denk aan krukken, een douchestoel, een rollator, een rolstoel, een borstkolf of een wandelstok.

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo en worden niet vergoed door de gemeente.

Zorghulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij de Thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.

U kunt terecht bij:

Hulpmiddelen voor langere tijd

Heeft u langer dan 6 maanden een hulpmiddel nodig? Dan kunt u deze via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij onze gemeente. Het gaat dan om een rolstoel, een scootmobiel of een ander hulpmiddel.

U betaalt, behalve bij een rolstoel, een bijdrage in de kosten. Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage. Vanaf 2020 is dat maximaal € 19,00 per huishouden per maand. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl

U meldt zich hiervoor bij de gemeente Heumen via telefoonnummer: 024 - 358 83 00, een e-mail sturen of een formulier invullen voor een aanvraag aan het sociaal team.