Wanneer u als vluchteling een verblijfsvergunning hebt gekregen, moet u inburgeren. U krijgt hiervoor maximaal drie jaar de tijd.

U kunt hiervoor een lening afsluiten bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Meer informatie kunt u vinden op  https://duo.nl(externe link)

Uw coach van Vluchtelingenwerk kan u daarover informeren. U kiest zelf een taalschool. Zie ook: https://inburgeren.nl(externe link)

Participatieverklaringstraject (PVT)

Tijdens uw inburgering moet u een korte cursus participatie volgen. Na afloop ondertekent u een verklaring. Dit heet het Participatieverklaringstraject en is een verplicht onderdeel van de inburgering. De gemeente regelt dit onderdeel voor u. U krijgt vanzelf bericht.