Informatie opvragen Wet open overheid (Woo)

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-aanvraag indienen bij de gemeente.

DigiDInformatie Woo aanvragen

U heeft geen DigiD? Schrijf dan een brief met uw handtekening naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen. Stuur de brief naar Postbus 200, 6580 AZ Malden of scan de brief in en stuur deze per mail naar heumen@heumen.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Geef aan waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.

U kunt een Woo-aanvraag indienen als:

 • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode;
 • de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

Beslist de gemeente niet op tijd of wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-aanvraag door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Overzicht Woo-verzoeken

Openbaar gemaakt

 • Noodopvang Sint Jacobsweg (12-10 t/m 28-11) - kenmerk: 195457  
  datum verzoek: 28-11-2023, datum besluit: 05-12-2023
 • Tiny Houses Rijksweg Heumen - kenmerk: 193240    
  datum verzoek: 10-11-2023, datum besluit: 08-12-2023
 •  Noodopvang Sint Jacobsweg - kenmerk: 189667
  datum verzoek: 12-10-2023, datum besluit: 14-11-2023
 • Gespreksverslag wethouder en projectontwikkelaar - kenmerk: 185620
  datum verzoek: 12-09-2023, datum besluit: 15-09-2023
 • Integriteitsschendingen - kenmerk: 173562  
  datum verzoek: 05-06-2023, datum besluit: 10-07-2023  
 • Asielzoekerscentra - kenmerk: 172220  
  datum verzoek: 24-05-2023, datum besluit: 12-06-2023
 • Cameratoezicht - kenmerk: 163264
  datum verzoek: 09-03-2023, datum besluit: 17-03-2023
 • Woningbouwprogramma Kanaalzone - kenmerk: 155354
  datum verzoek: 15-01-2023, datum besluit: 17-01-2023    

Afgewezen

 • Gegevensset evenementvergunningen - kenmerk: 197434 
  (verzoek valt niet binnen kaders Woo)
  datum verzoek: 11-12-2023, datum besluit: 13-12-2023
 • Rapport Ecoconsultancy Malden-Noord - kenmerk: 154772 
  (opgevraagde rapport is nog niet af en zal later openbaar gemaakt worden) 
  datum verzoek: 09-01-2023, datum besluit: 17-01-2023 

Ingetrokken door aanvrager

 • Percelen 5594 en 5461 Rijksweg Malden - kenmerk: 186266
  datum verzoek: 21-09-2023 
 • Adviezen Welstandscommissie - kenmerk: 164734 
  datum verzoek: 22-03-2023

Buiten behandeling gesteld

 • WOZ en gerelateerde zaken (AppjectWoz) - kenmerk: 187466 én 187890
  (wegens niet voldoen aan Awb/vermoeden misbruik van recht)
  datum verzoek: 27-9-2023, datum besluit: 31-10-2023  

Afgehandeld

 • Kwijtscheldingen OZB  Munitax - kenmerk: 187894
  (via Munitax besloten en afgehandeld)
  datum verzoek: 29-9-2023    

Beslistermijn overschreden

 • Percelen 14, 15, 16 en 17 Ambachtsweg Malden - kenmerk: 192475       
  datum verzoek: 02-11-2023

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Bel 14 024 of 024 - 358 83 00 en vraag naar de contactpersoon Woo.