Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo)(externe link). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-aanvraag indienen bij de gemeente.

DigiD linkInformatie Woo aanvragen

U heeft geen DigiD? Schrijf dan een brief met uw handtekening naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen. Stuur de brief naar Postbus 200, 6580 AZ Malden of scan de brief in en stuur deze per mail naar heumen@heumen.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Geef aan waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.

U kunt een Woo-aanvraag indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

Beslist de gemeente niet op tijd of wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-aanvraag door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Overzicht Woo-verzoeken

 
Datum verzoekDatum besluitOnderwerpBesluitKenmerk
09-03-202317-03-2023CameratoezichtOpenbaar gemaakt163264
15-01-202317-01-2023Woningbouwprogramma KanaalzoneOpenbaar gemaakt155354
09-01-202317-01-2023Rapport Ecoconsultancy Malden-noordAfgewezen (het opgevraagde rapport is nog niet af en zal later openbaar gemaakt worden)154772
03-10-2022 25-01-2023Beleid over opvang asielzoekersOpenbaar gemaakt155004
10-09-202206-10-2022Vraag, aanbod en besteding van gelden jeugdzorg m.b.t. gezinshuizenOpenbaar gemaakt136440
30-06-202220-07-2022Woningbouwprogramma Kanaalzone: Gevolgen t.a.v. verkeer en omwonendenOpenbaar gemaakt130106
24-07-202227-07-2022Woningbouwprogramma Kanaalzone: Verplaatsing sportcomplex SV JulianaOpenbaar gemaakt133178
14-09-202219-09-2022Woningbouwprogramma Kanaalzone: aanpassingsmogelijkheden Maldense BrugOpenbaar gemaakt138851

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Bel 14 024 of 024 - 358 83 00 en vraag naar de contactpersoon Woo.