De gemeente Heumen koopt professioneel en maatschappelijk verantwoord in. Ook heeft Heumen aandacht voor de lokale en regionale economie. Hoe Heumen met inkoop en aanbestedingen omgaat is vastgelegd in de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017. Hier leest u onze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Heumen heeft het Manifest MVI ondertekend. Dit houdt in dat Heumen zich, naast de financiële opbrengst, ook richt op de impact van inkoop op de mens en het milieu. Van ondernemers die opdrachten voor Heumen uitvoeren, verwachten wij inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarvoor wil Heumen ondernemers en de mogelijkheden die zij op maatschappelijk gebied hebben, beter leren kennen. Dit doen wij onder andere door het gebruik van een bedrijvenregister.

Bedrijvenregister

Alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in opdrachten voor de gemeente Heumen kunnen zich inschrijven voor het bedrijvenregister.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Ans van Oostrum, te bereiken op telefoonnummer 14 024 en via heumen@heumen.nl.