Onze gemeente geeft structureel financiële ondersteuning voor activiteiten die elk jaar opnieuw - dag in dag uit - plaatsvinden of elk jaar opnieuw tijdens een korte periode plaatsvinden. U kunt de subsidie per jaar aanvragen.

Wie kan deze subsidie aanvragen en hoe?

Heeft u van ons een brief ontvangen over het aanvragen van uw jaarlijkse subsidie 2025 én staat u ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Vraag dan met e-Herkenning deze subsidie voor 2025 aan.

eHerkenning linkAanvraagformulier jaarlijkse subsidie

Heeft u van ons brief ontvangen maar bent u niet ingeschreven in het Handelsregister? Dan heeft u samen met die brief ook een aanvraagformulier ontvangen. Stuur dit formulier samen met de gevraagde bijlagen per mail naar heumen@heumen.nl. of per post naar Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.

Heeft u geen brief van ons ontvangen? Dan komt u in principe in 2025 niet in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie. Maar misschien komt u wel in aanmerking voor één van de andere subsidies.

Wanneer aanvragen?

De meeste aanvragen voor jaarlijkse subsidie 2025 moeten vóór 1 mei 2024 door ons ontvangen zijn. Maar er zijn uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum naar de datum in de brief die u van ons ontvangen heeft.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van uw jaarlijkse subsidie 2025? Bel of mail dan de beleidsmedewerker met wie u altijd over subsidiezaken contact heeft. De spelregels die wij hanteren voor het toekennen van een subsidie leest u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Heumen 2018.