De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw mogelijk te maken, heeft gemeente Heumen daarom besloten de locatie van sv Juliana’31 en de locatie van de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te wijzen als woningbouwlocatie.

In december 2023 heeft de raad besloten de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te kopen. Daarnaast is besloten om het huidige sportpark van Sv. Juliana te herinrichten. Met beide besluiten is het mogelijk om op deze locaties 614 woningen te realiseren.

Het project voorziet in de bouw van 542 appartementen. De verdeling van de woningen is als volgt: 30% sociale huur, 13% middenhuur, 23% betaalbare koop, 6% dure huur en 17% koopappartementen.

Daarnaast worden 72 grondgebonden woningen ontwikkeld. Die vormen samen 11% van het totaal, voornamelijk in de dure huur en koopsector.

Schetsontwerp Kanaalzone

Voor het project Kanaalzone is een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is ontwikkeld op basis van een stedenbouwkundige visie en moet nog nader uitgewerkt worden. Daar zullen we de direct omwonenden, de overige inwoners van Malden en andere stakeholders bij betrekken.

Schetsontwerp, alternatieve variant (met herinrichting sportvelden op bestaande locatie):

Veel is nog onzeker, maar we willen u nu alvast meenemen in de ambities die onderdeel uitmaken van de planopzet. We streven naar een woongebied dat een meerwaarde heeft voor Malden, maar wel past binnen de bestaande structuur van de dorpskern. Daarbij zijn vooral de locatiespecifieke kwaliteiten zoals de ligging aan het water, nabijheid van het centrum, uitzicht over rivierenlandschap en stuwwal en de dorps/stedelijke ambitie input voor de na te streven woonmilieus.

Herinrichting sportpark

In december 2023 heeft de raad besloten de sportvelden van sv Juliana‘31 op de huidige locatie te herinrichten. Op dit moment worden de plannen hiervoor in overleg met Juliana verder uitgewerkt.

Informatiebijeenkomst en vervolg

Op woensdag 29 november vond er een informatiebijeenkomst plaats met omwonenden en andere geïnteresseerden om te praten over alle ontwikkelingen. Ook werd aandacht besteed aan de aandachtspunten die vooraf werden aangedragen. De presentatie kunt u onderaan deze pagina vinden.

Zodra we weer wat stappen gezet hebben in de planontwikkeling zal een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Staat u al ingeschreven, dan ontvangt u te zijner tijd de berichtgeving hierover. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en de informatiebijeenkomsten, dan kunt u een mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl.

Vragen?

Via deze pagina houden wij de ontwikkelingen van het project bij. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de verplaatsing van de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14 024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024